Driften av bolaget ligger i bolaget Uggla & Forsström, vars bokslut inte är mycket att hoa över.
Intäkterna minskade med 23 procent till 5,5 miljoner kronor.
Rörelseförlusten nästan fördubblades till -2,3 miljoner kronor. Det är det tredje raka året som bolaget går med förlust.
Av bokslutet framgår att Dagens PS haft problem med säljet och hela försäljningsavdelningen byttes ut. Det förlustdrabbade bolaget lyckades dock göra en affär med Proffice. Och skulle allt gå uppåt väggarna, finns ett konstinnehav värderat till 165 750 kronor i bolaget.
Personalstyrkan minskade från sex till fyra snittanställda.