Rörelseresultatet hamnade därmed på 2,1 miljoner kronor, vilket innebär att drygt var femte krona av omsättningen är vinst på Deportivo. Omsättningen ökade med 34 procent till 11,1 miljoner kronor, vilket är byråns högsta någonsin.
Ägarna firade tillväxten med att hämta ut en 1,0 miljon kronor av de disponibla vinstmedlen.
Antalet snittanställda ökade från 7,5 till 8,5 som kostade företaget 4,7 miljoner kronor i personalkostnader, alltså i snitt 553 000 kronor per snittanställd, inklusive sociala kostnader.