Medan Socialdemokraterna sänkte reformutrymmet med 3,6 miljarder kronor beräknar Vänsterpartiet utrymmet vara drygt 880 miljoner kronor än vad regeringen räknar med.
 
Vänsterpartiets skuggbudget presenterades igår av Ulla Andersson, partiets ekonomiska talesperson, som under en pressträff kritiserade regeringen för att sänka skatterna mer än att investera i välfärden. En graf som presenterades visade att regeringen sänkt skatterna med sammanlagt 138 miljarder kronor, medan kommunerna endast fått 5 miljarder kronor.
 
– Det går inte att bedriva en välfärdspolitik utan att ta in intäkter för att finansiera det. Det är genom skatter som vi finansierar vår gemensamma välfärd, sade hon.
 
I budgeten föreslår partiet bland annat att höja bolagsskatten, nej till femte jobbskatteavdraget, slopa rut-avdraget, något som ska ge omkring 52 miljarder kronor mer i intäkter än regeringens budgetförslag ger.
 
Pengarna vill partiet lägga främst på vård, skola och omsorg. Kommunerna ska få totalt 40 miljarder kronor under tre år för att skapa fler jobb och bättre välfärd.
 
Exempelvis vill de minska barngruppernas storlek i förskolan genom att anställa 4 600 fler förskolelärare. 1,5 miljarder kronor ska läggas på hälso- och sjukvård, pengar som ska kunna användas till att antingen anställa eller få till fler platser. Vänsterpartiet vill också investera i särskilda utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor.
 
Välfärds- och infrastrukturinvesteringarna beräknas kunna skapa 30 000 jobb 2014.
 
Ett annat förslag är ett ungdomspaket på 10 miljarder kronor, som tidigare presenterats, och som ska ge bland annat fler bostäder och nya utbildningsplatser.