BUDGET20 Vänsterpartiet vill i sin skuggbudget öka reformutrymmet med 72 miljarder kronor utöver de 105 miljarder kronor regeringen föreslår. Detta ska finansieras via skatter som framförallt de mest förmögna ska stå för.

Skatteintäkterna ska komma främst från skatt på kapital och egendom, fastighetsskatt och återinförande av värnskatten. Vänsterpartiet vill också ta bort regeringens tillfälliga reduktion av bolagsskatt för stora företag. Om partiets budget skulle slinka igenom riksdagen skulle skattekvoten hamna på 43,6 procent.

– Det är en budget där vi prioriterar fler förskolelärare för lyxyachter och undersköterskor före Porschar i Saltsjöbaden och barns och ungdomars möjligheter till lek och idrott före renoveringar av kök i privata hus. Det är en budget för jämlikhet, välfärd och grön inställning, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Vänsterpartiet vill bland annat lägga pengar på:

* äldreomsorg 3,5 miljarder
* sjukvård i glesbygd 1 miljard
* en ”rättvisemiljard” till delar av landet med låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet
* förbättrade villkor för anställda i vården 4 miljarder kronor
* investeringsstöd till samhällsfastigheter 10 miljarder
* generella statsbidrag till kommuner och regioner 10 miljarder
* avskaffa karensavdrag
* slopat sjuklöneansvar för småföretag
* permanenta höjningen av a-kassan
* återinföra studerandevillkoret i a-kassan
* höjd norm för försäkringsstödet á 700 kronor per månad
* höjd garantipension med 800 kronor per månad
* högkostnadsskydd tandvården på 2 000 kronor
* höjd dagersättning för asylsökande
* fler ska få bostadsbidrag