Vänsterpartiet i Stockholm vill att stadens skyltar ska bli sexspråkiga.
Dagens enspråkiga skyltar ska bära de fem nationella minoritetsspråken plus svenska. Minst.

De fem minoritetsspråken är finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli. Men Vänsterpartiet konstaterar att ”inom samiska och romani chib finns det flera olika språk och då ska skyltning finnas på samtliga språk”. Vänsterpartiet räknar med att runt 100 000 personer i Stockholm tillhör någon av de nationella minoriteterna.

– Vi vill visa att språken finns i Stockholm och att de är skyddade av lagen. Lagen säger att man har rätt att få information på sitt språk i kontakter med myndigheter och då är det vettigt att vi synliggör vad man har rätt till, säger Clara Lindblom (v) oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Hon motionerar om att alla stadens offentliga lokaler, både de som kommunen själva äger och de där kommunen bedriver verksamhet, ska förses med de mångspråkiga skyltarna.

Och vad kommer det att kosta?

– 2 miljoner kronor under en femårsperiod.