Avgående v-ledamoten Rosanna Dinamarca väckte mycket uppmärksamhet när hon december 2014 skog fast att ”Du är inte är min talman” under en riksdagsdebatt. Uttalandet följdes upp med t-shirt och hashtag.

Vänsterpartiet följer nu upp med att lansera en egen kandidat till andra talman Lotta Johnsson Fornarve, ledamot för Södermanland.

Vänsterpartiet vill också göra omröstningen sluten så att även Allianspartiet kan var med om att rösta bort Björn Söder.

Vänsterpartiet ska ha varit i kontakt med Centerpartiet om att lansera en kandidat, men partiet ska ha sagt nej, även om Eskil Erlandsson nämns frekvent som tänkbar C-kandidat.

Normalt tillfaller rollen som andre vice talman riksdagens tredje största parti.