–  När vi ser utvecklingen i svensk politik har vi landat i att vi inte kan förlita oss på att Socialdemokraterna förvarar svenska system.  Nu ser vi en kraftig nedmontering av välfärden. Vi har tappat kontrollen över skolan. Under pandemin såg vi stora försämringar i äldreomsorgen och vården, säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar på en presskonferens, och lägger till:

– Därför har det vari avgörande att Vänsterpartiet har kunnat växa sig bredare fått genomslag för våra sakpolitiska frågor.

Nooshi Dadgostar anser också att Vänsterpartiet har tagit fram ”genomtänkta och breda” reformer på systemnivå” inför valet. Äntringsstyrkan ska tillsammans med de andra (rödgröna( partierna ta fram en regeringsplattform efter valet.

Änstringgstyrkan består av:

Ali Esbati, ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot
Ida Gabrielsson, vice partiordförande
Sandro Scocco, chefsekonom (v)
Åsa-Pia Järliden Bergström, tidigare LO-ekonom, nu Vänsterpartiets ekonom och skattepolitiska expert.

– Vi har stärkt vår kompetens för att kunna träda in i en regering, förklarar Nooshi Dadgostar.