Majoriteten ville genomföra den årliga uppgraderingen av politikernas löner i Region Stockholm, som är ett av världens hårdaste corona-drabbade regioner i världen. Men Vänsterpartiet ville i stället sänka lönerna.

Region Stockholm har fattat beslut om heltidsarvoderade politikers löner. Det stannar vid att lönerna fryses på 2019-års nivå. Det innebär att heltidspolitiker som har jobbat kortare än fyra år får 111 200 kronor per månad och politiker som har jobbat längre från 125 100 kronor per månad. Det motsvarar 80 respektive 90 procent av vad ett statsråd tjänar.

Vänsterpartiet vill dock via motioner sänka lönerna till 70 statsrådens löner, förutom finanslandstingsrådet Irene Svenonius som skulle få  80 procent.

Detta fick dock inte partiet igenom.

”Det är bara Vänsterpartiet som hela tiden har varit mot en höjning av politikernas arvoden. Högern har sagt att det inte går men nu har de ändrat sig. Vi är glada att de har lyssnat på oss”, säger Anna Sehlin, (v), regionråd.

Dock är det ingen fråga för vänsterpartisternas plånböcker eftersom ingen vänsterpartist får ut mer än 29 000 kronor i månaden efter partiskatt, oavsett grundlön.