Vänsterpartiet släpper fram en rödgrön regering stödd av C och L. Men med hot om att fälla regeringen vid alla förslag på ”högerpolitik”. Detta efter ett hemligt avtal med Stefan Löfven (s).

”Vi har kommit överens på ett antal punkter. Somliga har lösts ut, andra inte. Klausulen om att Vänsterpartiet skulle hållas utanför är i praktiken tillintetgjord. I samtalen så har det blivit tydligt att vår samsyn i vissa frågor fortfarande gäller. Stefan Löfven har lovat att våra viktiga jämlikhetsreformer ska fortsätta gälla.”

Han fortsätter:

”Vi har krävt att delarna om marknadshyror och arbetsrätt ska lyftas ut ur överenskommelsen, på det har vi fått ett blankt nej.”

I stället tänker Vänsterpartiet fälla regeringen om förslagen läggs fram.

– Vi har satt villkor för vad Stefan Löfven kan göra.

Vänsterpartiet kommer dock att försöka stoppa liberala förslag som marknadshyror och lägger fram en varning om misstroendeförklaring om regeringen lägger fram förslag om arbetsrätten och marknadshyror. Men egentligen hotar Jonas Sjöstedt med att motverka de flesta av förslagen som C, L, MP och S har kommit överens om. Dock har inte Vänsterpartiet de 30 mandaten som behövs för att avsätta regeringen, men skulle kunna få stöd av Sverigedemokraterna.

–  De vill ju avsätta regeringen hela tiden. Då får de väl leva upp till det.

Om klausulen att Vänsterpartiet inte ska ha något inflytande säger Jonas Sjöstedt:

”Den är ett fiasko. Den är redan satt ur spel.  Vi förhandlar med Stefan Löfven.”

Jonas Sjöstedt säger att Vänsterpartiet inte är en del av överenskommelsen mellan S, MP, C och L. Gällande den överenskommelse som finns mellan honom och Stefan Löfven så vill han inte berätta exakt vad de har avtalat om.

”Det finns ett papper ni aldrig kommer att få se”.