Skolan skulle kosta 40 miljoner kronor per år och bygga på samarrangemang mellan olika ideella föreningar. Barnen skulle få gå i skolan i minst en termin och prova olika sporter.
 
”Vi vet att barn till föräldrar som endast har gått gymnasiet rör på sig mindre, än barn med högskoleutbildade föräldrar. Det sätter spår i hälsan senare i livet. Det är ytterligare en faktor som cementerar klasskillnader och det vill vi göra någonting åt”, säger Jonas Sjöstedt.
På presskonferensen där förslaget presenterades, berättade Jonas Sjöstedt att förslaget ännu inte hade förankrats hos studieförbundet Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet, som är tänkta att vara samarbetspartners. Jonas Sjöstedt tror att 10 000-tals barn skulle beröras av reformen.