Riksdagsmannen Jens Holm (v) efterlyste efter valet en katastrofkommission. Nu blev det inte riktigt så. Istället tillsattes Framtidskommissionen som idag öppnade en egen hemsida.

Uppdraget är att se över och komma med förändringsförslag för partiets organisation och politik. På hemsidan ska alla få komma till tals.

Sammankallande blir Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung vänster De övriga ledamöterna är:
 

* Vasiliki Tsouplaki, 30 år, lärare i spanska och samhällskunskap, Styrelseledamot Vänsterpartiet i Västerås och i Vänsterpartiet Västmanlands distriktsstyrelse.

* Maria Chegui, 37 år, politisk sekreterare för Vänsterpartiet Eskilstuna.

*  Mattias Håkansson, 40 år, Informationssekreterare, aktiv i Transportarbetareförbundet och fackliga utskottet i Vänsterpartiet  Stockholm.

* Thaher Pelaseyed, 31 år, doktorand, styrelseledamot i Vänsterpartiet Göteborg.

6. Björn Öberg, 31 år, lokförare och tågvärd, aktiv i fackförbundet Seko, ordförande för Vänsterpartiet Gävle.

Av Tonchi Percan