Enkelt eller dubbelt ledarskap
Redan på torsdagen inleds kongressen med en debatt om partiet ska välja att ha en ordförande eller två. Jag hoppas att kongressens ombud röstar för dubbelt ledarskap. Jonas Sjöstedt är med rätta mycket populär och han kommer bli vald vilken variant kongressen än väljer. Därför är enda sättet att få en kvinna som yttersta röst i partiet att välja delat ledarskap. Det kan också medföra att partiet blir mindre sårbart ur ett kommunikationsperspektiv och fler kontaktytor med omvärlden kan skapas. Det som kan sätta käppar i hjulet för delat ledarskap är att ombuden ser det som en dramatisk förändring av partistrukturen. Men det finns möjlighet för kongressen att välja en flexibel stadga som gör att man kan välja en partiordförande när så är bäst lämpat, eller två ledare när detta för tiden är rätt väg att gå. Blir det dubbelt ledarskap blir det strid om vem som ska leda tillsammans med Sjöstedt. Både Rossana Dinamarca och Ulla Andersson är mycket begåvade politiker, men Ulla Andersson är bäst lämpad då hon är den ende av dessa två som faktiskt uttalat att hon vill leda tillsammans med Sjöstedt.


Partistyrelsevalet
Om kongressen väljer två ordföranden blir det sannolikt Jonas och Ulla, om kongressen väljer en ordförande blir det definitivt Jonas. Desto mer öppet är valet av partistyrelse. Ur partistyrelsen väljs senare ett verkställande utskott och en partisekreterare. Trots att kongressen inte bestämmer vem som ska vara partisekreterare, det gör partistyrelsen när den blivit vald, så kommer det redan under kongressen att pläderas för olika partisekreterarkandidater. Eftersom det bara de som blir invalda i partistyrelsen som är valbara till partisekreterarposten kommer det vara viktigt för ombuden att deras partisekreterarkandidater finns med i styrelsen som väljs och att övriga som de väljer in i styrelsen är beredda att stödja samma kandidat till partisekreterarposten. Aron Etzler är min och mångas favorit till positionen som partisekreterare. Det finns ingen annan person inom vänstern som så noggrant studerat framgångsrika vänsterpartier i andra länder och analyserat vad som ligger bakom högerns framgångar i val. Aron har ett starkt stöd från ledning till gräsrotsnivå i partiet.

Vänsterns framtidsstrategi
Vänsterpartiet brottas med problemet att många sympatiserar med partiet i sakfrågor, men väljer ändå att inte ge partiet förtroende när det är val. Partiet måste skapa förtroende och göra sig mer begripligt och aktuellt i människors vardag, samtidigt som partiet gör en positionsförflyttning från att uppfattas som ett nejsägarparti till att vara och uppfattas som ett parti med trovärdiga lösningar för ett mer rättvist och starkt samhälle. Dessa övergripande målsättningar finns det en samsyn kring i partiet men hur detta ska översättas i praktiskt arbete kommer det bli diskussion om när partiet ska anta en framtidsstrategi som partiets Framtidskommission arbetat fram efter valet 2010. 

EU-politiken
Det finns en stor samsyn i Vänsterpartiet vad gäller det uppenbara demokratiska underskottet i EU och Eurons rättmätiga stundande kollaps. Men huruvida partiet ska fortsätta företräda ett utträda ur EU eller om partiet istället ska fokusera mer på vad man vill göra med EU så länge unionen ändå existerar kommer det bli debatt när partiprogrammets EU-avsnitt ska revideras. Jag hoppas att kongressen väljer att stryka det nuvarande utträdeskravet ur partiprogrammet. Om Vänsterpartiet hela tiden ägnar energi åt att älta om Sverige ska vara med i EU eller inte så missar partiet tillfällen att istället rikta uppmärksamheten åt hur vi kan skapa ett rättvis och hållbart Europa. Ett Europa där vi slipper ha farliga kemikalier i vår mat och våra kläder och där folket kan få inflytande och sätta stopp för banker och andra aktörer som genom valutaspekulationer och annat försätter hela nationer i kris och massarbetslöshet. 

Hållbarhet och arbete
Under de senaste åren har miljö- och klimatfrågorna växt sig allt starkare inom Vänsterpartiet. På förra kongressen röstades de in som en av partiets högst prioriterade frågor i valrörelsen. Också denna kongress finns många motioner om hur Vänsterpartiet ska stärka sin miljö- och klimatpolitik. Flera av dessa kopplas samman med partiets arbete för att få fler i arbete. När övriga partier inte längre vågar formulera mål om full sysselsättning ser Vänsterpartiet en möjlighet att bli relevanta. Full sysselsättning och gröna jobb kommer bli återkommande formuleringar i talarstolen under kongressen.

Tobias Smedberg, vänsterpartist och pr-konsult på Agenda PR