Trä blir till tyg. Stugor blir tält som inte behöver stå ute om natten. Efter att ha varit föremål för bland annat rasistiska attentat under den förra valrörelsen väljer Vänsterpartiet i år att byta ut en del av de klassiska valstugorna i trä till tä

 
– Tälten är lättare att förvara mellan valrörelserna och kan plockas ner på nätterna. På så vis undviker vi mycket skadegörelse, säger Jenny Lindahl Persson, informationschef, Vänsterpartiet.
 
Åtta tält har Vänsterpartiet köpt in hittills. De flesta är vita med rött tryck, några är röda med vitt tryck.

– Tälten är 3 x 3 meter och kostar 11 000 kronor styck, berättar Tomas Lindgren, säljare på Frans August Tält.
 
Förutom Vänsterpartiet har både MP och M investerat i nya valtält. August Tält har sålt ett 20-tal tält till partierna.
 
– I början av året gick vi ut med en kampanj till de politiska partierna. Vi hade en tanke om att det måste vara en stor kostnad att investera i de bodar många använder sig av. Sedan tror vi att risken för skadegörelse på dessa bodar, speciellt nattetid är stor. Våra tält kan man sätta upp och montera ner på ett par minuter. Då hålls ytorna fria under icke användningstid och det blir mer ekonomiskt än att ha en bod som måste transporteras, säger Tomas Lindgren.