Med 2,9 av 3,9 miljoner räknade röster ser Norge ut att få en ny regering led av Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet ligger när detta räknas på 26,4 procent av rösterna, jämfört med 27,4 vid valet 2017. Regeringsbärande Høyre ligger på 20,5 jämfört med 25 procent 2017 och är alltså inte Norges största parti längre.

Senterpartiet når 13,6 (10,3) och passerar Fremskrittspartiet  11,7 (15,2) som Norges tredje största parti.

Klimatet har varit en stor fråga i norska valet, men Miljøpartiet De Grønne ligger ännu under riksdagsspärren med 3,8. In ser däremot Rødt som ligger på 4,7 (2,4) procent när detta skrivs. Rødt ligger till vänster om Sosialistisk Venstreparti som också ser ut att öka till 7,5 (6,0).

Tuffare ser det ut för Kristelig Folkeparti som just nu ligger under riksdagsspärren med 3,8 (4,2) procent.

Norsk politik gör alltså en rejäl vänstersväng.