Liberalernas minskade opinionssiffror kan inte förklaras i ett krympande medieutrymme eller an försämrad mediebild. Tvärtom har partiets genomslag i media aldrig varit större än under den period då väljarnas syntes överge dem. Det framgår av en sökning som analysföretaget NewsMachine låtit göra.

Undersökningen visar att Liberalerna aldrig fått mer uppmärksamhet än under tiden från valet 2018 till coronapandemins utbrott 2020. Jämfört med andra borgerliga småpartier ligger Liberalerna i linje med den medieuppmärksamhet Centerpartiet får, men högre än Kristdemokraterna.

”Det går inte heller att hävda att Liberalernas publicitet varit negativ. De fallande opinionssiffrorna är självklart inte till deras fördel, men en överväldigande del av den ökade publiciteten, både nationellt och lokalt, har i själva verket varit positiv eller neutral”, kommenterar NewsMachines analyschef Henrik Zettergren.

Inte heller har januariavtalet haft ”någon avgörande inverkan på rapporteringen kring Liberalerna”.