Enligt kritikerna hade Joachim Landström missat att företagen vars vinster låg till grund för ett vinsttak i en övervägande fall inte var leverantörer av välfärdstjänster till offentliga sektorn.
Denna vecka, försätter sig Joachim Landström i hetluften genom kraftfull kritik mot sin uppdragsgivare Ilmar Reepalu på DN Debatt.
Joachim Landström anser att ett vinsttag byggt på en modell som är anpassat till vinster som avviker från avkastningskraven ska ta hänsyn till tre komponenter: den genomsnittliga kapitalkostnaden, kompensation för värdeskapande investeringar och kompensation för konservativ redovisning.
 Detta ska Joachim Landström ha klargjort för Ilmar Reepalu, som har berättat att vinsttaket hamnar på under 10 procent.
”Det är min uppfattning att om ett vinsttak över huvud taget ska sättas måste hänsyn alltså även tas till konservativ redovisning och värdeskapande investeringar, annars blir en reglering ett i praktiken statligt övertagande av välfärdssektorn”, skriver Joachim Landström på DN Debatt och vidare:
”Att sätta vinsttaket till att endast vara den genomsnittliga kapitalkostnaden vore mycket skadligt för Sverige”.
Allianspartiernas partiledare kom snabbt med krav på att utredningen ska läggas ned, bland annat i Dagens Industri.