– Det som de har att berätta är det som står på hemsidan. Det är den information som all media får, säger Fredrik Kornebäck, presschef.
 
Kommer de att bli klara i tid?
– Händer det något nytt så berättar dem det på hemsidan.
 
Berit Andnor, ordförande för valberedningen skrev den 3 februari på hemsidan att beredningen ”nu fått ett utmärkt avstamp för det fortsatta arbetet”. Detta eftersom de fått in synpunkter och kriterier från medlemmar och som de beställt från partidistrikten.
Det är nu upp till valberedningen att ta fram namn på kandidater som uppfyller kriterierna. Dock utan att rangordna dem.