Jan Björklunds efterträdare har utsetts av en inte helt enig valberedning.

Fem av sju i valberedningen röstar på Nyamko Sabuni som då blir valberedningens förslag till efterträdare till Jan Björklund. Två personer i valberedningen reserverade sig: Joakim Rönnbäck från LUF och Monica Brohede Tellström, gruppledare i Nacka.

”Valberedningen anser att Nyamko Sabuni har det stöd och de kvalifikationer som krävs för att lyfta och skapa ny kraft inom vårt parti. Hon är kompetent, politiskt erfaren men har samtidigt också kunskap av hur näringslivet fungerar, en viktig egenskap för en liberal ledare. Med Nyamko får Liberalerna en ledare med ett tydligt ledarskap och politiskt mod. Valberedningen föreslår därför att landsmötet till ny partiledare för Liberalerna väljer Nyamko Sabuni”, kommenterar Olle Schmidt, ordförande i Liberalernas valberedning.

Om ombuden kommer att följa valberedningens förslag till omröstningen på fredag återstår att se.