Vänsterpartiet föreslår ett pristak för bensin på 18 kronor per liter och ”någon” krona mer för diesel.

Hur systemet ska fungera, har inte Vänsterpartiet tagit ställning till. Men i slutändan är det staten som ska betala mellanskillnaden mellan maxpriset och det verkliga priset.

Liksom Kristdemokraterna vill Vänsterpartiet också sänka reduktionsplikten och anger då miljöskäl.

Vänsterpartiet anser inte att inbladningen av biobränslen i dag ligger på en nivå som är förenlig med hållbarhetskraven.

Förslagen ska Vänsterpartiet lägga fram för riksdagen i morgon.