Vänsterpartiet prioriterar i sin skuggbudget ”en omfattandeupprustning av vården och äldreomsorgen”. Men partiets skuggbudget innehåller även en del näringspolitiska delar. Bland annat miljarder till att mota taxibolag som Uber i gränd.

Partiets budget är 37 miljarder kronor större än regeringens.

Vill göra ”en översyn av det finanspolitiska ramverket” och se ett ”balansmål”, berättar Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Men Vänsterpartiet vill samtidigt lyfta in mål för arbetslöshet och sysselsättning i finanspolitiska ramverket:

* arbetslösheten på under 4 procent.

* sysselsättningsgrad på minst 84 procent.

* minst halverad arbetslöshet.

”Att inte föreslå mål skulle vara ett enormt svek. Att sätta mål är att ta ansvar”, anser Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill lägga 9 miljarder kronor på ”en omfattandeupprustning av vården och äldreomsorgen”.

Vänsterpartiet vill också lägga en dryg miljard på att dela ut 1 000 kronor till pensionärer, sjuka och arbetslösa.

Vänsterpartiet vill lägga 3,4 miljarder kronor på järnvägen, bland annat slopad banavgift, och 3 miljarder på kollektivtrafiken och 300 miljoner på laddstolpar för elbilar.

På den näringspolitiska sidan vill vänsterpartiet lägga 500 miljoner i stöd till företag för ”utvecklad vidareförädling” och ta nästa steg i ”produktionskedjan”.

Vänsterpartiet vill också lägga hela 3,5 miljarder på att stötta taxinäringen under corona-pandemin så att inte ”den seriösa delen av taxibranschen slås ut och ersätts av plattformsbolag som Uber och liknande”.