Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Malcolm Momodou Jallow blir ordförande i civilutskottet.

”Bostadsbristen är stor och vi måste bygga fler bostäder till rimliga hyror. Vi kan vänta oss en tuff ekonomisk tid framöver där frågor om bostad och hyror kommer vara helt avgörande för många människor i vårt land”, kommenterar Malcolm Momodou Jallow.

Partiets socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Gabrielsson, blir vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

”Det är frågor jag ser fram emot att arbeta med i socialförsäkringsutskottet. Jag välkomnar också att riksdagen ser ut att spela en större roll i pensionsfrågan framöver jämfört med tidigare”, kommenterar Ida Gabrielsson.