Totalt uppgick intäkterna till 51 miljoner kronor.
 
Den största delen, 36 miljoner kronor, bestod av partistöd, varav 12 miljoner kronor var det statliga stödet. Stödet till riksdagsledamöter och partigrupp landade på 18 miljoner kronor. Samtidigt fick partiet ett extra statligt stöd eftersom det var valår, på 3,7 miljoner kronor.
 
Enligt årsredovisningen fick partiet inte in något bidrag på över 22 000 kronor.
 
Under posten övriga intäkter, som uppgick till 6,7 miljoner kronor, jämfört med 2,4 miljoner kronor 2013, ingår sådant som materialförsäljning från hemsidan som uppgick till 3,5 miljoner kronor 2014. Det är en ökning med 591 procent. Vänsterpartiet fick också in 1,1 miljoner kronor i ombudsavgifter från kongressen.
 
Medlemsavgifterna utgjorde 1,3 miljoner kronor av intäkterna.