Bostadsrättsägarna försvaras medan hyresrätterna är politiska verktyg. Det tycker sig konsultföretaget Tyrens komma fram till i en analys beställd av Hyresgästföreningens initiativ Boinstitutet.

Tyrens har under perioden juli 2017-augusti 2018, 13 månader, gått igenom 300 opinionsbildande texter om olika bostadsformer i 31 tidningar. Texterna ska ha haft bäring på bostadsdebatten.

Tyrens kommer fram till att

*  ”Bostadsrätten och äganderätten framställs i hög grad vara en privatekonomisk investering. Utifrån detta perspektiv lyfts möjligheten att äga sin bostad som en naturlig del av bostadsmarknaden. Politiska åtgärder som inkräktar på förutsättningarna att äga ifrågasätts.”

* ”Majoriteten av opinionstexterna” ”positionerar sig gentemot hyresrätten som upplåtelseform” på ett eller annat sätt”

* ”Hyresrätten, till skillnad från både bostadsrätten och äganderätten, betraktas i hög grad som ett politiskt verktyg i första hand och en upplåtelseform i andra hand. Den förväntas kunna lösa utmaningar kopplade till samhällsfrågor så som segregation, etablering av nyanlända och företags möjlighet att rekrytera. I kontrast lyfts uppfattningar om en rad strukturella problem som motverkar hyresrättens möjlighet att just fungera som ett politiskt verktyg.”

 

Tyrens studerade särskilt 91 artiklar med nyckelordet ”äganderätt” och kom fram till att:

* 45 procent av artiklarna producerades av redaktionerna själva. Av dessa bestod 71 procent av ledartexter resten av krönikor och analyser. Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin pekas ut som den mest ”förekommande avsändaren av opinionstexter inom den opinionsbildande journalistiken”.

* 27 procent bestod av texter från politiska partier eller ungdomsförbund.

* 17 procent bestod av texter från intresseorganisationer.

* resten hade byggföretag (6 procent), sakkunniga (4) och kreditinstitut (1) som avsändare.

 

Bland medierna var de mest förekommande avsändarna totalt Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Dagens Nyheter.

 

Bland de politiska partierna var Vänsterpartiet den mest frekventa avsändaren med en andel på 18 procent av de totalt genomgångna artiklarna, följt av Moderaterna och Socialdemokraterna med vardera 15 procent.

Bland intresseorganisationerna stod Hyresgästföreningen som avsändare till 37 procent av artiklarna, med Bankföreningen som tvåa med 12 procent och Fastighetsägarna som trea med 6 procent.

 

de tio mest förekommande avsändarna
Svenska Dagbladet
Vänsterpartiet
Hyresgästföreningen
Socialdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Aftonbladet
Dagens Nyheter
Centerpartiet

 

följande tidningar ingick i studien
Aftonbladet
Arbetarbladet
Barometern
Blekinge Läns Tidning
Bohusläningen
Borås Tidning
Dagens industri
Dagens Nyheter
Dagens ETC
Dala-Demokraten
Expressen
Gefle Dagblad
Gotlands Tidningar
GT (Göteborgs Tidningar)
Göteborgs-Posten
Hallands Nyheter
Helsingborgs Dagblad
Jönköpings-Posten
KvälIsposten
Landskrona Posten
Nerikes Allehanda
Nordvästra Skånes Tidningar
Oskarshamns-Tidningen
Smålandsposten
Svenska Dagbladet
Sydsvenskan
Upsala Nya Tidning
Vestmanlands Läns Tidning
Västerbottens-Kuriren
Östersunds-Posten
Östgöta Correspondenten