Insatser består inledningsvis av ett riksdagsseminarium som anordnas i morgon, 13 juni 2024. En panel ska då diskutera hur det finanspolitiska ramverket kan ändras så att det kommer loss mer pengar till bland annat investeringar i infrastruktur såsom järnvägen, elnätet, vatten- och avloppsnätet, elproduktionen samt energieffektiva bostäder.

medverkande i panelen
Lars Calmfors, professor vid Stockholms universitet och IFN
Jonas Frycklund, bitr chefsekonom, Svensk Näringsliv
Elinor Odeberg, chefsekonom Arena Idé
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Hans Eklind, ekonomisk-politisk talesperson (kd)
Ida Gabrielsson, ekonomisk-politisk talesperson (v)