”Vi kommer ställa Miljöpartiet till svars för nedskärningar och utförsäljningar”, skriver Vänsterpartiet i ett utskick med anledning av det gröna-orangea styrt som nu tar över i Stockholm.

Vänsterpartiet vill sätta särskild press på Miljöpartiet som gick över från en rödgrönrosa-gruppering till Alliansen idag.

”Vi kommer att syna vartenda beslut Miljöpartiet är med och fattar och ställa dem till svars för nedskärningar och utförsäljningar”, lovar Clara Lindblom gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Vänsterpartiet varnar för Alliansen:

”Tidigare år när Alliansen styrt har det inneburit nedskärningar inom välfärden, en katastrofal klimatpolitik och ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter som lett till ökad segregation. Jag är uppriktigt orolig för vad deras politik de kommande fyra åren kommer att innebära för stockholmarna”.