Måttfullheten i marknadsföringen är tänkt att kopplas till hur riskfyllt spelet anses vara.

Detta vill Kulturutskottet stoppa, och uppger som anledning:

”att förslaget riskerar att urholka den reglerade marknaden för de aktörer som tar sitt ansvar, och att det gör det svårare för dem att marknadsföra sina produkter”.

Utskottet tycker även att en framväxande praxis på området ger tillräcklig effekt.