Utredningen hade i uppgift att lämna två förslag. Ett förslag på ett förbud och ett förslag på skärpta lagar men fortsatta möjligheter att få licens för att anordna spel. Utredningen föreslår det sistnämnda. Om detta vinner gehör innebär det att:

* undantag från kreditförbud och bonusbegränsningar ska inte gälla.

* det ska ”tydligt framgå vilket parti som är förmånstagare”.

* spelskatt ska betalas.