Delegationen skriver i torsdagens DN Debatt om sina förslag som senare under dagen lämnas till regeringen.
 
Utredningen slår fast att Sverige ännu inte är jämställt och föreslår en förändring i föräldraförsäkringen.
 
Förslaget går ut på att tredela föräldrapenningdagarna, där varje förälder får fem månader var. Fyra månader ska sedan fördelas fritt mellan föräldrarna och två av dessa ska kunna överlåtas till någon annan än föräldrarna. De 90 dagarna med lägsta ersättning ska ersättas med en månad på sjukpenningnivå, samtidigt som rätten att gå ner till deltid med 25 procent begränsas till 12,5 procent per förälder.
 
”Flexibiliteten i försäkringen förblir betydande. Föräldrar kan fortfarande komma överens med sina arbetsgivare om obetald ledighet och andra arbetstider än föräldraledighetslagens rättigheter. Men samhällets budskap i den normering som lagen ger uttryck för blir tydligare; gärna lång tid hemma med små barn, men lika lång tid som nu med lagens stöd förutsätter en jämnare fördelning”, skriver delegationen.
 
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet tillsattes av Alliansregeringen och består av bland andra LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, Företagarnas förra vd Elisabeth Thand Ringqvist och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.