Utredningen föreslår bland annat följande:

* Från 2030 får endast fossilfritt flyg använda Bromma. Bromma flygplats blir då ett showroom för Sverige.

* Bromma flygplats kan sedan läggas ned 2035. Detta för att säkra att konkurrensen för svenskt inrikesflyg fungerar.

* Trafikverket ska utreda behovet av utökad väg och järnvägskapacitet till Arlanda.

* Minst 60 procent ska åka fossilfritt till och från Arlanda 2030.

* En statlig förhandlare utse som får i uppgift att förhandla med A-train om sänkta priser och förlängda priser och tätare turer för Arlanda Express.

* En ”flygbränslekommission” ska tillsättas som får i uppgift att ta fram en färdplan för att nå målet om fossilfritt flyg 2045.

* Beslut om utbyggnad av Arlanda med en landningsbana till kan inte tas nu. Det tar 20 år att få en bana på plats och det är svårt att veta hur flygtrafiken utvecklas. Dock ska allt vara förberett inför byggandet av en ny bana så att ledtiden kortas.