Omsättningen landade på 20,1 miljoner kronor för det senaste räkenskapsåret, brutet i juli. Det är första gången byrån spränger 20-miljonersvallen. Omsättning per anställd ökade med 1,6 procent till 1,3 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade med en person till 15.
 
Rörelseresultatet ökade från 182 000 till 771 000 kronor. Rörelsemarginalen ökade från 1,0 till 3,8 procent. På sista raden, före finansiella poster, gjorde dock Polhem en förlust på -1,9 miljoner kronor. Förlusten kommer från koncernbolagen i bland annat Danmark och Finland.