Båda kategorierna har en andel på över 6 procent av det totala utrymmet för sakpolitiska frågor. Det visar Infopaqs undersökning Politikbarometern.  Därefter kommer utrikespolitik och vård/omsorg som båda når över 5 procent. Miljö, försvar och företagsnyheter ligger lägre, 2,5 procent.
Görs körningen på de senaste tio kvartalen blir resultatet annorlunda. Perioden domineras av företagsnyheter och utrikespolitik som vardera tar 8 procent av publiciteten i dagspressen. Viktigare valfrågor som skatter och jämställdhet finns inte ens med bland de tio viktigaste sakpolitiska frågorna.
Medierna rapportering om politik och det politiska spelet dominerar rapporteringen mer än någon sakpolitisk fråga. Under det tredje kvartalet tog detta område 44 procent av utrymmet, en kraftig ökning jämfört med de senaste tio kvartalen då andelen låg på 28 procent.  
Infopaqs siffror bygger på analyser av rapporteringen i dagspressen.
Sakpolitiken i medierna de senaste tio kvartalen i procent
1.  Företagsnyheter 8,4
2.  Utrikespolitik 8,1
3.  EU/EMU 6,8
4.  Rättsliga frågor 5,7
5.  Ekonomi 4,4
6.  Arbetsmarknad 3,7
7.  Vård/omsorg 3,6
7.  Välfärdssamhälle 3,6
9.  Utbildning 3,4
10.  Försvar 3,2

Politik 44  
 
 Sakpolitiken i medierna kvartal tre 2010 i procent 
1. Utbildning 6,3
2.  Skatter 6,0
3.  Utrikespolitik 5,8
4.  Vård/omsorg 5,3
5.  Jämställdhet 3,8
6.  Rättsliga frågor 3,3
7.  Arbetsmarknad 2,8
8.  Företagsnyheter 2,5
8.  Försvar 2,5
8.  Miljö 2,5

Politik 29