Krispaketet presenterades i dag i Trollhättan under en presskonferens med näringslivsminister Annie Lööf (c), utbildningsminister Jan Björklund (fp), arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) och civil- och bostadsminister Stefan Attefall (kd).
 
Paketet är på totalt 450 miljoner kronor. Majoriteten av åtgärderna handlar enligt Jan Björklund om utbildningsinsatser.
– Regeringar kan inte skapa fram jobben, däremot kan vi skapa förutsättning för jobb, sade han under presskonferensen.
 
376,5 miljoner kronor går till olika utbildningsinitiativ. Det är alltså ungefär 100 000 kronor per Saab-anställd. Under nästa år ska det ge cirka 1 850 nya platser på högskola och vuxenutbildning. Under 2013 ska det sedan ge ytterligare 1 600 platser, och 300 året därefter.
– Vi betalar Trollhättan och närliggande kommuner för resurser till detta. Men exakt vilka kommuner det blir eller hur pengarna fördelas avgörs av statens skolverk efter samråd med regionen, sade Jan Björklund.
 
Annie Lööf presenterade sedan ytterligare 75 miljoner kronor, fördelat under en fyraårsperiod, som ska främja företagsutveckling och innovation i regionen. Mer detaljer kommer senare, efter dialog med regionen.
 
Ministrarna tog också upp flera åtgärder som varit på gång sedan tidigare, bland annat att förbättra infrastrukturen i Västra Götaland. Totalt är det 13 miljarder kronor som ska bygga dubbelspår på järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan och förbättra väg E45.
 
Arbetsförmedlingen har också inrättat ett särskilt förmedlingskontor i Trollhättan för de Saab-anställda. Myndigheten fick i senaste budgetpropositionen 1,2 miljarder kronor extra, pengar som enligt Hillevi Engström ska användas för att stärka insatserna i Trollhättan. Men hur mycket av pengarna som som ska gå till regionen framgick dock inte.
 
Samtidigt får Lars Bäckström, Västra Götalands läns landshövding, tillsammans med regionalutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman uppdraget att samordna de statliga och regionala insatserna i regionen.
 
Utöver de 450 miljoner kronor som presenterades i dag har regeringen sedan tidigare beslutat att lägga 602 miljoner kronor på regionen inom bland annat arbetsmarknadsåtgärder och utbildning. Sammanlagt uppgår paketet alltså till cirka 1 miljard kronor.
 
Ardalan Samimi