Det är höjdarna inom Svenskt Näringsliv som vänder sig i flera brev direkt till statsministern Fredrik Reinfeldt istället för miljöministern Lena Ek. Tidigare har de försökt få gehör även hos finansminister Anders Borg och näringsministern Annie Lööf.
 
Deras vädjan gäller EU:s svaveldirektiv som är tänkt att träda i kraft 2015. Då ska fartygsbränsle i sjötransporterna till och från Sverige ha 0,1 procent i svavelinnehåll. I södra Europa gäller en annan ordning med 0,5 procent svavelinnehåll från 2020.
 
Sverker Martin-Löf, styrelseordförande, och Jan Johansson, vd i Svenska Cellulosa, Martin Lindqvist, vd på SSAB, Ingvar Pettersson, styrelseordförande och Per Lindberg, vd för Billerud, Fredrik Lundberg, styrelseordförande Holmen, Olof Faxander vd för Sandvik, Jouku Karvien, koncernchef för Stora Enso och Gunilla Saltin, tillförordnad vd för Södra Skogsägarna vädjar också till statsministern om att skjuta upp tidsplanen för EUs svaveldirektiv.
 
De skriver: “Att i nuläget införa en ekonomisk belastning på industri på 13-28 miljarder årligen kommer att ge kraftigt negativa effekter på investeringsklimatet och öka risken för fortsatt utslagning i ett läge där samhällsekonomi ändå blir allt svagare på grund av den utdragna finanskrisen i Europa.”
 
Urban Bäckström avslutar med en fråga till Fredrik Reinfeldt.
 
“Min fråga är hur regeringen planerar att hantera de negativa effekterna för svensk industri av EU:s svaveldirektiv?”
 
Tonchi Percan