De sista anbuden har kommit in till en av landets största upphandlingar när Region Stockholm handlar ett nytt journalsystem och dessutom ett vårdkontinuitetssystem för totalt 2,2 miljarder kronor. Det lilla börsnoterade Frisq spelar högt om en plats vid miljongrytorna med den förra KD-ledaren Göran Hägglund som möjligt triumfkort .

Det har gått drygt två år sedan dåvarande Stockholms läns landsting och nuvarande Region Stockholm fattade beslut om att upphandlingen ska genomföras. Det rör sig om komplicerade upphandlingar av kritiska system som ska hantera enorma volymer.

– Det här kommer att ta tid.  Vi tänker oss att upphandlingen ska vara klar efter årsskiftet. Men det är inte upphandlingen som är det centrala, utan det att vi ska ha ett fungerande journalsystem för en region som omsätter 100 miljarder kronor och det kommer att ta tid innan det är uppfyllt, säger Stefan Schildt, som är tillförordnad regiondirektör i Stockholm.

Upphandlingen började som ett samarbete mellan de tre storstadsregionerna, ett samarbete som sprack.

– Ja, det stämmer. Först lämnade Region Skåne och sedan valde Västra Götalandsregionen samarbetet innan någon av oss påbörjade upphandlingsarbetet.  Vi har dock fortfarande en bra dialog och utbyter löpande erfarenheter.

De fem regionerna Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Blekinge, Region Örebro län och Region Sörmland har tillsammans handlat upp ett journalsystem från Cambio för 2,7 miljarder kronor.

Region Skåne valde amerikanska Cerner som leverantör och sedermera gjorde Västra Götalandsregionen samma val. Köpenhamn och Helsingfors har köpt det amerikanska journalsystemet Epic.

Leverantörerna som sannolikt gör upp om Region Stockholm är Epic, DXC, Cerner. Det är rör sig om etablerade internationella koncerner med hundratals medarbetare. I Alliance for innovative care ingår CompuGroup Medical, Cambio, InterSystems och CGI. Inom detta samarbete försöker sig Frisq, som omsatte 6,4 miljoner kronor år 2018 och gjorde en förlust på -46 miljoner, komma in i upphandlingen.

Stockholm ska inte bara ha ett rent journalsystem utan även ett vårdstödssystem. Här ser Frisq att leverera systemet för vårdkontinuitet och höja aktiekursen som har sjunkit från närmare 40 till under 15 kronor på ett år.

Martin Irding, vd på Frisq, är tydlig med att han inte kan kommenterahuruvida Frisq är med i upphandlingen eller inte. Men han bekräftar att Frisq har en teknisk lösning som ”svarar väl mot behovet av vårdkontinuitet Region Stockholm efterfrågar”. Han bekräftar också partnerskapet med bland annat Compugroup, som är den befintliga leverantören av journalsystemet i region Stockholm.

– Frisq har system för svenska vårdprocesser som stöder vårdpersonalen i att arbeta. Det pratas mycket om standardiserade vårdförlopp i Sverige och det stödjer vi inom fler patientgrupper som kol, schizofreni och diabetes. Vården ska gå över i en modell som bygger på ’kunskapsstyrning’ så att vården tar till sig ny kunskap när det finns forskning och utvärderingar, om hur man borde ta hand om till exempel kol-patienter, berättar Martin Irding.

 

Inför upphandlingen, sedan april 2018 har Frisq stärkt upp med den förra KD-ledaren Göran Hägglund i styrelsen.

– Han är en klok person i allmänhet. Han var ändå den som tog fram patientdatalagen.  Framförallt tycker han att det är den här typen av kvalitetssäkrade processer och interaktioner som behövs. Det är det som gör honom engagerad och det är vi så klart glada över. Det som är roligt med Göran är att alla verkar ha ett högt förtroende för honom.

I styrelsen sitter även Per-Egon Johansson vars hustru Karin Johansson var Göran Hägglunds statssekreterare när denne var socialminister (kd). Karin Johanssons närmaste medarbetare var Lena Furmark, som lämnade regeringskansliet och blev anställd i landstinget där maken Toivo Heinsoo vid tillfället var landstingsdirektör.

Systemet som Frisq torgför har innehåller omdebatterade delar. Frisqs system är byggt på ett tidigare system för recepthantering. I systemet ingår även kod utvecklad av Martin Ingvar som under sin tid som professor på Karolinska Institutet tillsammans med en programmerare år 2015 tog fram en konceptkod som skulle passa behoven vid Gustavsbergs vårdcentral.

Ett annat projekt finansierat av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting, det så kallade 4D- projektet (som stod för fyra största diagnoserna) lånade koddelar från Gustavsbergsprojektet. Återigen finansierades idén med offentliga medel, med en total budget för 4D var 133 miljoner från Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, något som beskrivs i boken Konsulterna (Mondial)

Nu kan alltså koden komma att köpas av Region Stockholm som ändå har varit med och finansierat utvecklingen av den för skattemedel. Något som kan skapa debatt kring Frisq som leverantör.

Martin Irding tonar ner betydelsen av Martin Ingvars bidrag.

– Den ursprungliga koden finns inte längre kvar. Martin utvecklade för egna forskningsmedel en prototypkod, för i storleksordningen 2 miljoner, som behövde stora investeringar för att bli en kliniskt användbar programvara. Sen dess har Frisq investerat över 150 miljoner kronor i produkten.

Martin Ingvars kod skapade på sin tid en del diskussioner.

– Han utvecklade en prototyp som han inte fick fortsatta forskningsmedel till.  Och då var han ju tvungen att göra någonting av det.  Sedan blev han felaktigt uthängd i media och friades sedan av karolinska institutets internrevision. Så frågan är släppt sedan länge.