Nyheten om upploppen har fått stor spridning i internationella medier. Länder som Storbritannien och USA har utfärdat varningar för att åka till Sverige. Upploppen kan skada Sveriges konkurrenskraft på kort sikt, tror Visit Sweden.
 
‑ Det är beklagligt att detta har skett, inte minst för dem som bor i de aktuella områdena. Varumärket Sverige kan få sig en törn på kort sikt, men bilden av vårt land som i grunden står för värderingar som öppenhet, stabilitet och trygghet kan tåla ganska många negativa stötar utan att ta allt för stor skada. Vad gäller resandet till Sverige kan det bli ett hack i kurvan från vissa länder, säger Thomas Brühl, vd för Visit Sweden.
 
Dock tycks Visit Sweden inte ha några planer på att parera den bild som nu målas upp av Sverige.
 
‑ Visit Sweden försöker jobba med en äkta Sverigebild som stämmer väl överens med den uppfattning som finns om oss utomlands, till exempel ett tryggt, öppet, progressivt och modernt land. Det är viktigt att visa en nyanserad bild av Sverige. På det officiella Twitterkontot @sweden speglas en mosaik av Sverige genom att en ny vanlig svensk varje vecka helt ocensurerat gör sin röst hörd och ger sin bild av landet.