Enligt flera svenska Europaparlamentariker har förslagen om ett nytt upphovsrättsligt system omgärdats av osedvanligt hårt lobbying. På ena sidan finns megaföretag som Google och Facebook, men också nätaktivister, som befarar ett mindre fritt internet. Till den skaran sällar sig svenska EU-parlmentariker från olika sidor mittlinjen, däribland moderaten Christofer Fjellner, Fredrick Federley (c) och Max Andersson (mp).

EUs förslag på nytt regelverk, med den tyske kristdemokraten Axel Voss som ansvarig förespråkare, innefattar mycket men de paragrafer som givit upphov till hetast diskussioner handlar om på vilket sätt en contentproducent ska ersättas när det länkas vidare från originalverket samt vilka befogenheter företag som driver sociala kanaler och plattformar ska ha när det kommer till användare som laddar upp upphovsrättsskyddat material. Eller som kritikerna kallar det: ”länkskatt” och ”uppladdningsfilter”.

Fredrick Federley skräder inte orden på Twitter: ”Detta beslut innebär döden för internet som vi känner det i dag. EU-parlamentet har beslutat om länkskatt och uppladdningsfilter”.

EU-parlamentet gick alltså på upphovsrättsorganisationernas linje, till vilka exempelvis nyhetsbyråer hör. Ja-sidan vann med röstsiffrorna 438-226. Samtliga svenska Europaparlamentariker röstade nej.

Eller som Christofer Fjellner uttrycker saken, också på Twitter: ”Gick åt helvete i omröstningen om copyright”.

Omröstningen innebär dock inte dödsstöten för hobbysatirikernas meme-produktion. Nästa steg är ytterligare förhandlingar med medlemsstaterna.

Oscar Örum