Under 2011 minskade omsättningen med 6,5 procent till 7,6 miljarder kronor. Ett positivt rörelseresultat på 228 miljoner kronor vände till en rörelseförlust på -170 miljoner kronor. Detta efter att produktionskostnaderna hhade minskats med 1,5 procent till 7,3 miljarder kronor. De administrativa kostnaderna ökade med 4,8 procent till 439 miljoner kronor. 

"Otillfredställande lönsamhet i anläggningsverksamheten", är orsaken till den dåliga lönsamheten. Dockl ökade orderingången med 14 procent och drift och underhåll går bra.

Trots tappet är Svevia fortsatt Trafikverkets största leverantör med en marknadsandel på 28 procent, jämfört med 17 procent vardera för Peab och Skanska och 15 procent för NCC. De svenska leverantörerna utmanas av Veidekke med 4 procent och Strabag med 2 procent.

Det råder knappast någon likviditetskris i Svevia då de samlade vinstmedlen uppgår till 606 miljoner kronor.
Personalstyrkan uppgick till 2 793 medarbetare.