Under 2022 ökade Attityd omsättningen med 20 procent till 8,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från en förlust på -34 000 kronor till en vinst på 427 000 kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 5,3 procent. Ägarna tog ut 300 000 kronor av vinstmedlen. Attityd jobbar bland annat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Personalkostnaden ökade med 17 procent till 4,8 miljoner kronor. Antalet anställda steg från sju till åtta.