Under 2017 ökade Geelmuyden Kieses svenska bolag omsättningen med 4,4 procent till 28,6 miljoner kronor. Byråintäkten ökade lika mycket till 19,1 miljoner kronor. Dock späddes rörelseförlusten på från -262 000 till -739 000 kronor.
 
Personalkostnaden ökade med 13 procent till 15,2 miljoner kronor.