Fältbolaget PFM ökar både vinst och omsättning under det senaste räkenskapsåret (brutet i juli).

Omsättningen för PFM ökade med 6,7 procent till 33,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 93 000 kronor till 1,7 miljoner kronor. Därmed förbättrades rörelsemarginalen med 4,8 procentenheter till 5,1 procent. Personalstyrkan minskade från 46 till 41 snittanställda.