Omsättningen hamnade på drygt 24 miljoner kronor, högst i pr-byråns historia. Rörelseresultatet mer än halverades från 3,4 till 1,5 miljoner kronor. Framförallt ökade utgifterna för ”övriga externa kostnader” och personalkostnader. Personalkostnaden uppgick till drygt 10 miljoner kronor och var byråns enskilt största kostnadspost.
Ägarna tog ut 1 miljon kronor av vinstmedlen.