Unizon medverkar i Almedalen och har placerat ut ett tiotal nycklar I Visby för att marknadsföra lanseringen av Unizons Boendebank.

– Samhället leker gömma nyckel och garanterar inte våldsutsatta kvinnor och barn trygga hem. Därför har vi tagit fram nycklar till framtidens bostäder – med Unizons Boendebank säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Kampanjen riktar sig Almedalsbesökarna och alla som har möjlighet att påverka och skapa möjligheter för våldsutsatta kvinnor och barn att få boende.

Kampanjen är framtagen av Olga Persson, Rebecka Andersson, Nina Ljungberg och Claudia Backholm på Unizon med stöd av Gullers Grupp.

Unizons Boendebank består av
Unizons placeringsregister, för akuta placeringar på Unizons jourers skyddade boenden

Bostadsförmedlingen Her House Foundation som förmedlar stadigvarande bostad för tiden efter skyddat boende

Unizons politiska krav och lösningar.