Employer branding-företaget Universum ökade år 2018 omsättningen men minskade i lönsamhet, året innan försäljningen till Stepstone.

Omsättningen ökade med 5,7 procent till 183 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll från 27 miljoner kronor till 710 000 kronor. Den 3 maj förvärvades bolaget av den tyska mediekoncernen Axel Springers dotterbolag Stepstone. Ägarbytet orsakade kostnader och därav minskade rörelseresultatet, berättar Universum i sitt bokslut.
Antalet anställda ökade från 98 till 101. Personalkostnaden ökade med 16 procent till 81 miljoner kronor.

Under 2019 avgick vd Petter Nylander som ersattes av Mats Röjdmark från Academic Work.