Poeten Galal el-Behairy har skrivit texter till Ramy Essam, som sedan 2014 lever i exil i Sverige och har sedan 2016 driver youtubekanal hos svenska United Screens.
 
Där har han släppt musikvideon Balaha, med text av poeten Galal el-Behairy. Videon har enligt United Screens haft över 3,8 miljoner visningar.
Men, enligt United Screens, har den egyptiska regimen fängslat Galal el-Behairy och anklagat honom för högförräderi och terrorbrott, och även utfärdat en arresteringsorder för Ramy Essam.
United Screens stöttar därför organisationen Artists at risk, som ska ha startat ett upprop till stöd för Ramy Essam och Gelal el-Behairy.
”Ett sådant upprop tydliggör för den egyptiska regimen att det de gör väcker avsky i hela världen”, skriver United Screens i ett utskick.