Tanken med ”Elmätaren” är att, i likhet med andra branscher som har exempelvis Inköpschefsindex och Handelsbarometern, ta tempen på elbranschen och undersöka vad konsumenterna tycker i en rad frågor.
 
– Vi vill lyfta vikten och värdet av tillgången till el och även undersöka hur våra kunder och elanvändarna i Sverige ser på sin elanvändning utifrån olika aspekter, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige på Svensk Energi.
 
Undersökningen kommer att genomföras av United Minds fyra gånger per år via enkäter och avslutas först efter att 1 000 personer tillfrågats. Frågorna som ställs kan delas in i tre kategorier. Det handlar om såväl återkommande som säsongsrelaterade frågor men också ad hoc-frågor som rör aktuella ämnen.
 
Hur mycket barometern kostar vill Malin Thorsén inte uppge.
 
Nästa torsdag, den 7 mars, presenteras barometern och den första mätningen. Men redan nu kan Svensk Energi berätta att varannan svensk tror att elanvändningen kommer öka de närmaste fem åren.