Byrån expanderar och har tidigare värvat Eleonor Otterdahl, tidigare sakkunnig åt utbildningsminister Jan Björklund (fp). Till bolaget har knutits även Ann-Sofie Olsson, närmast från Svenska Spel, där hon jobbat med public affairs. Även Makthavares tidigare chefredaktör Johan Morian har knutits till byrån.
Under det senaste bokslutsåret ökade omsättningen från 1,8 till 2,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade från 837 000 till 730 000 kronor. Vinst efter skatt nästan halverades från 2,5 till 1,3 miljoner kronor. Ägarna hämtade hem 981 000 kronor av de disponibla vinstmedlen.

Antal snittanställa ökade från 2 till 3 medarbetare.