Förbunden anser att de föreslagna löneökningarna – på 2 procent det första året, och 1,9 de nästkommande 10 månaderna – är alldeles för låga.
 
Unionen anser att det finns större löneutrymme och pekar på en granskning som förbundet gjort bland 250 börsbolag och som visar att 2011 blir ett bra år, likaså 2012 och 2013.
 
Förbundet menar att Sveriges företag genererar mångmiljardvinster, och har därför utrymme för både större löneökningar och framtidsinvesteringar.
 
IF Metall nekar för att förslaget är 1,7 procent lägre än förbundets eget förslag och dessutom 0,3 procent lägre än årets löneökningar, något som enligt förbundet var det lägsta i Industriavtalets historia.
 
IF Metall anser att samtidigt som arbetsgivarna vill ha mer pengar, vill de också ha mer makt. Bland annat ska ett av teknikarbetsgivarnas krav vara ökad möjlighet att beordra övertid. Även förslag på att öka obetald övertidsarbete till 30 timmar.
 
Den 30 november löper det nuvarande avtalet ut.
 
Läs Unionens granskning här.
 
Ardalan Samimi