Unionens förra förbundsordförande Cecilia Fahlberg har fått jobb inom public affairs.

Fram till hösten 2015 var Cecilia Fahlberg Unionens förbundsordförande. Sedan dess har bland annat jobbat med att leda utredningen om framtidens arbetsförmedling för regeringen. Nu knyts hon som senior rådgivare till pr-byrån Priortiy.

”Den europeiska arbetsmarknaden är i kraftig omvandling framför allt drivet av digitaliseringen. Det här påverkar alla företag och samhällsaktörer och erbjuder både utmaningar och möjligheter. Gamla jobb försvinner men nya tillkommer också. I Sverige förändras nu formerna för arbetsförmedling och kompetensmatchning i grunden. Där har Cecilia med sin nyligen avslutade utredning unika kunskaper”, berättar Prioritys vd Erik Tillberg via mejl.

Bryter ni ny mark/startar nytt affärsområde?
”Cecilia förstärker vårt befintliga erbjudande när det gäller verksamhetsutveckling och public affairs.

Hur gick det till när ni värvade Cecilia Fahlberg?
”Vi jobbar med frågor som rör samhällsutveckling och samhällsförändring och där passar Cecilia med sin djupa kompetens och sitt breda kontaktnät in som hand i handske. Till vår glädje visade hon också direkt att hon var nyfiken på vårt affärskoncept och vår helhetssyn på dessa frågor. Detta känns mycket inspirerade och bra.”