Enligt Unionen bedömning går Sverige mot ljusare tider. I en konjunkturrapport som fackförbundet presenterar idag anges 2,7 procents tillväxtökning under 2014 och 2,9 procent under 2,9. Det kan jämföras med finansministerns prognos på 2,5 procent under 2014. 
 
Unionen tror att värdsekonomin kommer att erfara en snabbare tillväxttakt i år än de senaste åren, knappt 4 procent. Världshandeln förväntas växa med 5 procent. 
 
Men i rapporten pekar Unionen på två riskfaktorer som kan påverka den ekonomiska utvecklingen negativt. Dels måste "avvecklingen av den expansiva penningpolitiken" skötas väl och dessutom får inte krissituationen i Krim-området förvärras. Det är främst Rysslands ökade användande av energipriser som politiskt påtryckningsmedel och svenska företags, antingen befintliga eller i etableringsfasen, väl och ve som Unionens chefsekonom Gösta Karlsson befarar ska påverkas av en förvärrad Krimkris. 
 
En låg prisökningstakt gör att hushållen förbättrar reallönerna "betydligt" trots en trött löneökningstakt. Enligt Unionen leder det till en starkare ökningstakt i fråga om hushållens konsumtion, i synnerhet i fråga om kapitalvaror. 
 
När Unionen gör en enkät bland sina klubbar är den ekonomiska optimismen något större idag än för ett halvår sedan. Klubbarna spår emellertid att sysselsättningen blir fortsatt svag. 
 
Oscar Örum