Fackförbundet Unionen ökar antalet yrkesverksamma medlemmar med 2,7 procent till 566 000.

Därmed fick Unionen in 15 000 nya yrkesverksamma medlemmar år 2019. Totalt har Unionen 675 000 medlemmar och är sannolikt störst även under 2019, om inte Kommunal gör en oväntat tok-uppryckning.

Bland de aktiva yrkesverksamma medlemmarna är 10 027 egenföretagare.

”Vi är större än någonsin. Det ger oss stryka vid förhandlingsbordet i vårens avtalsrörelse. Genom att vi är stora kan vi också påverka politiker, beslutsfattare och arbetsgivare”, kommenterar Unionens förbundsordförande Martin Linder.